Konferencja Partnerstwa organizacji społecznych i samorządów lokalnych na rzecz aktywności obywatelskich młodych ludzi

Konferencja Partnerstwa organizacji społecznych i samorządów lokalnych na rzecz aktywności obywatelskich młodych ludzi

Rejestracja
Uczestnik
Rejestracja zakończona 10.06.2021 10:00
zakończona

Opis wydarzenia
Nasze miasta i gminy będą się lepiej rozwijały, gdy już dziś zaangażujemy młodych ludzi!

Zapraszamy na bezpłatną konferencję on-line poświęconą korzyściom z włączania młodych ludzi w działania lokalne oraz skutecznym sposobom, jak to robić.

10.06.2021, platforma Zoom 

Porozmawiamy o demokracji (lokalnej), o tym dlaczego włączanie młodych ludzi jest kluczowe dla przyszłości naszych społeczności lokalnych i jakie widzimy wyzwania.
Nasi eksperci przedstawią konkretne, wymierne zyski dla społeczności lokalnej z włączania głosu, pomysłów i działań młodzieży do codziennego zarządzania gminami w takich dziedzinach funkcjonowania samorządu lokalnego jak:

  • finanse publiczne
  • edukacja
  • lokalna polityka klimatyczna
  • demografia.

W trzeciej części przedstawimy ideę partnerstw oraz ofertę projektu, polegającą na wsparciu tworzenia i działania 8 pilotażowych partnerstw władz lokalnych z organizacją społeczną na rzecz aktywności społecznej młodych ludzi z danej gminy. Nasza oferta to: szkolenia, wsparcie doradcy we wdrażaniu konkretnych działań, które ożywią aktywność obywatelską młodych ludzi na terenie gminy. Zaprezentujemy  harmonogram działań, warunki uczestnictwa, konkretne korzyści.

PROGRAM WYDARZENIA

Rejestracja trwa do 8 czerwca.

W razie pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką:
Joanna Różycka-Thiriet
joanna.rozycka@civispolonus.org.pl

 

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „ Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych”, realizowanego przez Fundację Civis Polonus w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich.  Projekt adresowany jest do 5 województw: podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego.
Więcej o projekcie

Projekt pod patronatem medialnym dziennika „Rzeczpospolita Życie Regionów” i portalu organizacji pozarządowych ngo.pl.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
10.06.2021 10:00
Zakończenie:
10.06.2021 15:00

Strona rejestracji:
https://konferencja-partnerstwa-ngo-jst.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator

Fundacja Civis Polonus

ul. Bagatela 10/34a i 47 00-585 Warszawa

joanna.rozycka@civispolonus.org.pl

22 827 52 49

pl